Orustseniorerna spelar på måndagarna

Vi i OS-kommittén hoppas att även 2019 års golfsäsong skall innebära många spännande tävlingar, att alla, gamla som nya, medlemmar alltid ska känna sig väl mottagna och välkomna i klubbgemenskapen. Vi undersöker också möjligheterna att hitta aktiviteter för dem som kanske inte orkar spela 18-hålstävling men ändå gärna är med på OS-måndagarna.

Orustseniorernas verksamhet för 2019 - planeras nu

OS kommittén sommaren 2018

OS kommittén sommaren 2018

För att få delta i OS-tävlingarna måste man som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara, eller under året fylla, minst 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Avgiften för att delta i tävlingarna har höjts till 50:-, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för de som behöver.

Vi genomför våra tävlingar på måndagar, se tävlingsprogrammet nedan. Säsongen börjar den 29 april med en shotgun-tävling som avslutas med ett uppstartsmöte och i september blir det avslutningstävling med gemensam middag och prisutdelningar.

OS kommer att deltaga i BGF:s seriespel i kategorierna D60, D70, D75, H65, H70, H75 och H80.

Välkomna till säsongen 2019!