Orustseniorerna - fd Oldtimers

Vi i OS-kommittén hoppas att 2018 års golfsäsong skall innebära många spännande tävlingar, att alla, gamla som nya, medlemmar alltid ska känna sig väl mottagna och välkomna i klubbgemenskapen. Vi undersöker också möjligheterna att hitta aktiviteter för dem som kanske inte orkar spela 18-hålstävling men ändå gärna är med på OS-måndagarna.

Kommittén har beslutat att ändra namnet Oldtimers till Orustseniorerna.

För att få delta i OS-tävlingarna måste man som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara, eller under året fylla, minst 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Avgiften för att delta i tävlingarna har höjts till 50:-, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för de som behöver.

Vi genomför våra tävlingar på måndagar, se tävlingsprogrammet nedan. Säsongen börjar den 23 april med en shotgun-tävling som avslutas med ett uppstartsmöte och den 24 september blir det avslutningsmöte med gemensam middag och prisutdelningar.

OS kommer att deltaga i BGF:s seriespel i kategorierna D60, D70, D75, H65, H70, H75 och H80.

Välkomna till säsongen 2018!