Orustseniorerna

Nyfiken på Orustseniorernas program 2018? Kom till vårt upptaktsmöte den 23 april ca kl.14.30 Vi informerar om vad som planeras för säsongen och vill gärna ha era synpunkter innan allt spikas. Genomgång av tävlingsprogrammet, rankingsystem och eclectic-tävlingen mm. Mötet hålls direkt efter första tävlingen (scramble med shotgun start kl.10.00) och inleds med en gemensam måltid. Mer information skickas per e-post och anslås på OS- anslagstavla före Påsk. Välkomna! OS-kommittén

OS-seniorernas upptaktsmöte den 23 april 2018 - Vi ses väl då?

påsk

påsk

 

 

OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

OS- Kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Ewa Olausson vice ordförande, lottning och resultat. Tel: 0705-876264
Carin Almqvist sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet. Tel: 0702-591943
Lars Conradsson tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0768-136083
Kjell Peterson kassör, redovisning, kontakt med seriespelsamordnare Tel: 073-3814090
Kjell Virhammar ledamot Tel: 0705-805176

OS-kommittén 2018