Välkommen till Orustseniorerna 2018

Säsongen 2018 är i full gång med ca 50-60 deltagare per måndagstävling. Det fina vädret har säkert bidragitoch att banan är finare än någonsin. Du som inte varit med på måndagstävlingarna ännu - det är inte för sent! Varje tävling räknas och har ett eget prisbord. Men tänk på att anmäla dig senast kl 12 på fredagen innan. OS-kommittén

Härligt att så många är med osch spelar OS måndagstävlingar!

 

 

OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

OS- Kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Ewa Olausson vice ordförande, lottning och resultat. Tel: 0705-876264
Carin Almqvist sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet. Tel: 0702-591943
Lars Conradsson tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0768-136083
Kjell Peterson kassör, redovisning, kontakt med seriespelsamordnare Tel: 073-3814090
Kjell Virhammar ledamot Tel: 0705-805176

OS-kommittén 2018