Välkommen till Orustseniorerna 2018

Det var så roligt att så många deltog vid säsongens första tävling och var med på det efterföljande uppstartsmötet! Vi informerade om vad som planeras för säsongen med genomgång av tävlingsprogrammet, rankingsystem och eclectic-tävlingen mm. Missade du mötet så finns det mesta av informationen att läsa här på hemsidan eller på Orustseniorernas anslagstavla i klubbhuset. OS-kommittén

Härligt att säsongen har kommit igång!

 

 

OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

OS- Kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Ewa Olausson vice ordförande, lottning och resultat. Tel: 0705-876264
Carin Almqvist sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet. Tel: 0702-591943
Lars Conradsson tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0768-136083
Kjell Peterson kassör, redovisning, kontakt med seriespelsamordnare Tel: 073-3814090
Kjell Virhammar ledamot Tel: 0705-805176

OS-kommittén 2018