Orustseniorernas medlemmar och uppdrag

OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

 

 

 

Kommittén består av

Barbro Rendahl, ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev.  Tel:0709-497767
Ewa Olausson, vice ordförande, lottning och resultat.    Tel: 0705-876264
Carin Almqvist, sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet.       Tel: 0702-591943
Lars Conradsson, tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0768-136083
Kjell Peterson, kassör, redovisning, kontakt med seriespelsamordnare   Tel: 073-3814090
Kjell Virhammar, ledamot Tel: 0705-805176