Långsamt spel!

Vi måste alla hjälpas åt att motverka långsamt spel.
På scorekortet står rekommenderad speltid - kontrollera detta under spelets gång.

Andra åtgärder:
Den som skall slå ut först, gör detta innan resultaten från föregående hål noteras.
Genom detta ”sparas” ca 30-60 sek/hål = 9 - 18 min för hela rundan!

Notera endast ”din” spelares och ditt eget resultat!
De andra spelarnas resultat skall INTE du notera.

Efter att alla slagit ut, gå till din boll, om du inte är i vägen för de andra. Oftast hinner man  förbereda sitt eget slag, innan man håller koll på vart de andra slår. (Alla skall inte gå till den ”kortaste” bollen för att där stå och samtala, för att efter slaget gå till nästa boll o.s.v.)

När du kommer till green, ta med vagnen till lämplig plats, så att du när ”hålet är klart”, snabbt och enkelt kan gå vidare.

Ovanstående är INTE skrivit för att vi skall springa runt banan. Endast praktiska tips för att kunna hålla rekommenderad speltid. Oldtimers speltider överstiger ibland 5 timmar, vilket inte är acceptabelt. Vi måste tänka på att andra spelare kommer efter oss, kanske greenfeespelare, och klubben accepterar inte långsamt spel.

Vi måste hjälpas åt!

Tack!