Allmän info

INFORMATION OM OLDTIMERS FÖR DIG SOM ÄNNU INTE DELTAGIT  I VÅRA TÄVLINGAR OCH GEMENSKAP

Vi i Oldtimerskommittén hoppas att 2017 års golfsäsong skall innebära många spännande tävlingar och att fler kommer att upptäcka hur trevligt det är att vara med.

För att få deltaga måste man som dam vara eller under året fylla minst 60 år.
Som herre måste man vara eller under året fylla minst 65. Dessutom får du delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Vi genomför våra tävlingar på måndagar. Deltagarna är uppdelade i tre klasser. Vid 4 tävlingar har vi shotgunstart, efteråt har vi prisutdelningar för de tävlingar som varit sedan förra shotgunstarten.

Säsongen avslutas med gemensam middag. Då görs prisutdelningar för de senaste tävlingarna + Eclectic + Årets Golfare (alla klasser)

Vi genomför också en tävling på Stig Ericssons korthålsbana utan greenfeekostnad.

Oldtimers kommer att deltaga i BDGF:s seriespel i kategorierna D60, D70,D75, H65, H75 och H80.

VI SKALL TA VÄL HAND OM DIG.

VÄLKOMNA!

Oldtimerskommittén

Inger & Jan Hagberg, Ewa Olausson och Bernice & Åke Larsson