Damkommittén

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens damgolfverksamhet
- tillvarata damernas intressen
- hålla kontakt med distriktets damkommittéer
- i samråd med TK svara för tävlingsverksamhet
  för klubbens damer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben


Damkommittén består av:

     
Ordförande Lisbet Andersson  0736-271504, 0304-30304
Ledamot Rosa Wessberg 0706147729,0304-50048
Ledamot Mailis Reis  0709-653069
Ledamot  Susanna Thörner 0705-292255