Bli medlem

 
ÅRSAVGIFTER 2018  
Fullvärdig senior 6 450 kr
Fullvärdig 75 år och äldre 5 600 kr
Vardagsmedlem 5 300 kr
Lågsäsongsmedlem (erlägger greenfee under tiden 15/6-15/8) 4 200 kr
Pay as you play-medlem* 2 900 kr
Prova på-medlem** (gäller nybörjare) 4 500 kr
Ungdom född 1989-1996 (22-29 år) 3 550 kr
Junior född 1997 -2000 (18-21 år) 2 350 kr
Junior född 2001-2005 (13-17 år) 1 650 kr
Junior född 2006-2010 (8-12 år) 950 kr
Junior född 2011 eller senare (0-7 år) 400 kr
   
Övriga avgifter  
Inträdesavgift senior (ingen årsavgift första året) 9 000 kr
Förseningsavgift per person och tillfälle 200 kr
   
* I avgiften ingår 4 greenfeekuponger  
   
   
** I avgiften ingår golfutbildning "grönt kort". Prova på-medlem kan man vara under max 2 år.
   
Välkommen till oss som medlem!