Juniorkommitténs medlemmar

Kontakta någon av oss i Juniorkommittén om du har några frågor

Marie Ohlsson          jmc.ohlsson@gmail.com         0708-337335

Lars Torstensson    amba75@gmail.com                 0722-111835

Olof Ohlsson             olof.ohlsson@ascom.com       0769-493404

Stig Eriksson