Juniorkommitténs medlemmar

Kontakta någon av oss i Juniorkommittén om du har några frågor.

Marie Ohlsson jmc.ohlsson@gmail.com 0708-337335 Ordförande
Lars Torstensson amba75@gmail.com 0722-111835  
Caroline Gustafsson jogustafsson@telia.com 0703-264723  
Gerd Gustafsson gerd.gustafsson@gmail.com 0739-029781  
Olof Ohlsson olof.ohlsson@ascom.com 0769-493404