Aktuell baninformation

  Här kommer Ingvar/Bankommittén att fortlöpande lämna information om 
            vad som händer på banan.

Banrapport påsk 2018

Under påsken är banan öppen med vintergreener

Därefter är ambitionen att öppna greenerna så snart som möjligt bara frosten går ur marken ,  just nu är det tjäle i marken och 4-5 minusgrader på natten . Vädret kan vi inte rå på och i år gäller det hela landet. Har tittat hur det varit tidigare säsonger med öppningsdatum av greenerna. Oftast har vi haft sommargreener fram till mitten januari och därefter har det kommit en kall period feb-mars. Enligt dagböckerna öppnade vi säsongen enligt nedanstående datum

2007 öppning 29 mars       2010 öppning 6 april         2013 öppning  16 april       2016 öppning 22 mars

2008 4 april                        2011   1 april                       2014  28 feb                        2017  16 mars

2009 31 mars                       2012   16 mars                    2015  26 feb

 Noterbart är att 2012 hade vi en värmebölja med 18-19 värmegrader i slutet mars i en vecka men därefter kallt i april och maj med en del frostnätter. 2013 hade vi frystorka det vill säga hårda frostiga vindar på barmark mellan 4 mars och 7 april vilket innebar den våren brunt frasigt gräs med sen spelstart.     

Om vi återgår till dagsläget är alla greener snö och isfria , greenerna ser bra ut och vi har påbörjat en del läggning av växtnäringar för gräset skall må bra . Gräset är känsligt efter att legat under snö och is och när solen lyser tror de att det är dags men när rötterna är frusna stoppar deras ”tillväxt” därför lägger vi på lite energi för plantan så att ingen brist uppstår.

Renoveringen av tee 15 görs färdigt så snart det går att gräva och där skall vi lägga färdigt gräs . I dagsläget har leveranser av gräset senarelagts av naturliga orsaker då även Skåne i år har problem med temperaturer. Blå tee skall vi lägga ett hybridgräs ovanpå såbädden för att se hur detta fungerar i framtiden, detta ”gräs” har testats på en del rangetee med gott resultat vilket ger mindre uppslagen torv.           

Glad påsk önskar Ingvar Fjellman med personal.    


Baninformation december 2017

2017 års säsong går mot slutet, ett år går väldigt fort. För att göra en kort sammanfattning av året så har vi förbättrat finishen ytterligare i ytterområden, gräset på spelytorna har förbättrats och greenernas standard har varit hög. Uppstarten var vädermässigt kall, torr och med det lite annorlunda skötsel för att inte skapa en uppstressad miljö för plantan. Hösten däremot regnig med en del vatten men banan har klarat dessa påfrestningar tack vare de dräneringsåtgärder som görs varje år som t ex spolning av dräneringar. Under de sista arbetsveckorna slutfördes klippning av högruffen, dressning av några fairways och grovarbetet med tee 15.

Efter vinterledigheten påbörjas som vanligt maskinservice och reperation, det skall slipas, justeras, smörjas och slitdelar byts.

Sommargreenerna kommer att vara i spel så länge frosten och snön håller sig borta. Återigen gäller: SPEL PÅ FROSTIGA/HÅRDA GREENER ÄR EJ TILLÅTET!!

Har sett att disciplinen att reparera nedslagmärken i höst varit dåligt där måste en bättring ske.

I dagsläget är flaggorna intagna men sätts ut igen så fort greenytan tillåter. Greengräset är som känsligast just nu när det blir hårt av frosten och toppen blir ”lös” av solen och regn, dagtid då blir det så kallad skiktbildning i toppskiktet.

Då det funnits ett intresse av att köpa de soffor vi har på banan kommer vi i vinter att tillverka ett antal. Priset för 3 sits är 2.300:- och 2 sits 2.000:-. Skicka beställning till orustgk.fjellman@telia.com senast 14 januari.

God Jul och Gott Nytt År hälsar Ingvar Fjellman med personal


Baninformation oktober 2017

-Infotavlan 1:ans tee uppsatt, (men ingen info). Kontakt tas senare med reklam/tryckeri om layout,text mm.

-Muren gul/blå tee 6 har grundarbetet slutförts med gjutning, bottenstenar lagda , vägen breddats och stabiliserats. Återstår stenläggning sista raderna av muren och finjustering av vägen.

-Tee blå/gul 15 påbörjas vecka 43 med inhyrd grävare från Ellös åkeri , utsättning höjder mm nästa vecka.

-Bunkersand håller vi på med att köra ut till de behövande bunkrar.

-Vintergreener utsatta, klippning och dressning av dessa påbörjas nästa vecka . Sommargreener hålls öppna som vanligt så mycket som möjligt.

-Bevattningsanläggningen töms vecka 43

Fairwaydressning skall göras med prio på hål 4,6,10,12,16.

Säsongsarbetarna (förutom Charlie som förlängs med 14 dagar )har slutat för säsongen.

Baninformation augusti 2017

Sommarpersonalen har nu slutat för denna säsong och de har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete. Greenerna har haft en hög skötselintensitet hela sommaren med med klippning och vältning , nu går vi in en period med luftningar och höstgödslingar för att preparera gräset inför vintern . Fairways torkade ut som det skall göra på en seasidebana men idag är den grön igen . Vi har enbart bevattning på fairway hål 8,9,14. Bevattningen har fungerat bra och fått arbeta mycket dock har vissa spridare strulat .

 

Vad som skall göras i höst

Informationstavla tee 1 för att få all information på samma ställe .

Byte av spridare greenbevattning ( green 7,4, ) då dessa är gamla och runtomsvängande och för att spara vatten.

Ny mur vid gul tee 6 då den gamla slipersmuren har gjort sitt , vi skall även bredda vägen så att golfbilarna kan köra fram och då försvinner tyvärr tallen som i sig är vacker men enbart i år har vi tagit två grenar som knäckts i vinden.

Ombyggnad av gul/blå tee hål 15 påbörjas slutet av oktober när tävlingssäsongen är slut och då gör vi färdigt schaktningen och finplanering innan vintern , färdigt gräs läggs till våren. Tee kommer att bli i en platå och att man skall kunna se greenytan från hela tee. Vi kommer även att göra en ”vintertee” i plastgräs i anslutning till ombyggnaden.

Reperation av säsongens slitageskador bla gångvägar vid greener, dammar görs under hand hela hösten.

Vi fortsätter även att byta bunkersand , vertikalskära fairways , helruffen klipps ner som vanligt i början på oktober.

 

Ingvar Fjellman


2016-12-15

Banan kommer att ha öppet med sommargreener så mycket som möjligt, tänk på att inte spela på frostiga eller hårda greener,
se videon som ligger på hemsidan http://www.orustgk.se/se/klubben/nyhetsarkiv/vintergreener-galler

Ett litet tips är att om det är rimfrost eller frosthårda greener på morgonen så håller det i sig hela dagen då solen inte kommer åt tillräckligt under den korta tid den
är uppe och då är det vintergreener som gäller, och får man inte ner greenlagaren bör en varningsklocka ringa. Ser vi att spel förekommer på frusna greener kommer vi att ta in greenflaggorna och inväntar ”stabilare” väder.

Greenerna har vi nu hägnat in för att skidåkarna inte ska spåra över greenerna vid eventuell snö och de övriga avspärrningar ska respekteras då de är till för att skona gräset för onödigt slitage som annars blir på gångstråken vid greenkanten

Då var det dags igen att avsluta säsongen 2016 med att hälsa er

/Ingvar Fjellman

 

16-11-15

Just nu är det vintergreener som gäller och vi har även bilförbud!

 

Baniformation oktober 2016:

Då har vi kommit in i höstmånaden oktober och med den även första nattfrosten. Tänk på att det är förbjudet att beträda sommargreener vid frost och att spel mot vintergreen då gäller.

I övrigt har nu säsongsarbetarna slutat för året och vill här tacka dessa för en bra genomförd säsong. Just nu slår vi högruffen för att glesa ur denna och detta är ett moment som görs varje höst vid denna tid ,bunkersand körs ut för att förbättra dessa och dräneringar ses över .Vi förbereder även installation av bevattningsspridare på spelytan omkring fairwaybunkern hål 11 och påkoppling till huvudstammen görs där efter vi tömt bevattningsanläggningen på vatten vilket görs vecka 43. Vi kommer även senare i år att dressa fairway vilket ger en bättre turfkvalite. Våra teeytor har vertikalskurits,dressats och stödsåtts

Greenerna har sedan en tid preparerats inför vintern med ett program som stärker gräset med lagring av energi. Vi kommer som vanligt att ha öppet sommargreener  så  länge som möjligt , tänk då på att inte gå med bagar och vagnar mellan green och bunker och respektera även de avspärrningsrep som vi sätter upp de är för att skydda gräset för onödigt slitage i vinter  .

 

Baninformation februari 2016

Arbetet efter ledigheterna har startat med att vi gått på olika utbildningar ,Mats går 3 veckorsutbildning på Dingleskolan, Patrik 3 veckors VUB utbildning i golfförbundets regi och jag själv varit i England på mässa och seminarier dessutom träffat mina internationella kontakter. Maskinservicen har vi börjat med, inköpsplanering och leverantörsträffar, sammanställningar av säsongen 2015 mm.

Innan ledigheterna hann vi med att byta bunkersand och förbättrade dräneringen på hål 3,6,9,11,14,15,. Teerenoveringen på hål 12 och 17 är klara och troligtvis spelbara i april.

Under kommande veckor skall vi rensa diken ,gallra lite bland träden ,fortsätta byte av bunkersanden när vädret tillåter , 1:ans greenbunkrar skall designas om och ny sand ,ny stor informationstavla vid starterhuset skall tillverkas och fortsättning av maskinvård .

Just nu ser banan och greenerna bra ut dock blöta efter snö och nu regnen . Sommargreenerna öppnar vi naturligtvis så fort det går bara det blir torrare och stabilare temperaturer. Idag återigen frost och utsikterna säger liknande väder framöver.

Vad gäller inhägnaden/avspärrningar runt vissa greener som är gjorda på hål 5,6,12 är för att inte få slitageskador runt greenområdet under vintern då gräset inte är i tillväxt  . Det har funnits en del personer som inte tyckt detta varit bra och helt på eget initiativ tagit bort dessa vilket är beklagligt. Vi försöker att skapa så bra spelytor som möjligt till er medlemmar så denna acceptans måste ni ha. 

Lite kuriosa om säsongen 2015 , första greenklippningen 26 februari-sista 23 december. 

 

Ingvar Fjellman

 

Baninformation november 2015

Växtligheten är fortfarande igång då vi b la idag klipper fairway , greener ansas/klipps efter behov. Greenerna är nu klara för vintern vad gäller näring så det som återstår är dressning .Dressning kommer även att göras på tee och vissa fairwayytor. Bevattningen tömd , reperation av spridare görs så att de är ok innan våren.  Vi skall påbörja byte av sand i bunkrarna och justera några kanter och i samband med detta kan det bli spel mot vintergreen . Renoveringen av blå tee 12 och röd tee 17 är genomförda och sådden har börjat att etablera sig , nästa tee är röd 7 och den schaktar vi klar i slutet av månaden för sådd i vår. Sly och grenar har röjts , löv blåses och samlas upp

Vidare skall banpersonalen vidareutbilda sig , Mats skall gå  mekanikerkurs , Patrik skall genomföra VUB dvs steg 2 och diverse kortkurser och studiebesök skall genomföras.

Maskinerna skall tvättas och klippaggregat demonteras för att efter julledigheten slipas ,smörjas och repareras.

Personalen går på en välförtjänt semester 7 december-17 januari , säsongsanställda har avslutat sin period och jag vill här framföra ett stort tack för 2015 till ett fantastisk arbete som fört Orust GK ytterligare steg framåt vad gäller kvalitet.

Sommargreener kommer som vanligt att hållas öppet under vintern det är endast frosten som stänger , se bild vad som kan hända om man går på fruset gräs . Vid frost gäller fortfarande att spel på vintergreen gäller om inte detta följs kan sommargreenerna stängas och öppnas igen när vädret är ”stabilare”Om det blir en blöt senhöst och vinter kan hålen mot havet stängas då dessa är mer ”blöta” än de runt klubbhuset.

 

Ingvar Fjellman