Aktuell baninformation

  Här kommer Ingvar/Bankommittén att fortlöpande lämna information om 
            vad som händer på banan.

2017-01-20

Vintergreener gäller tills vidare!

 


2016-12-15

Banan kommer att ha öppet med sommargreener så mycket som möjligt, tänk på att inte spela på frostiga eller hårda greener,
se videon som ligger på hemsidan http://www.orustgk.se/se/klubben/nyhetsarkiv/vintergreener-galler

Ett litet tips är att om det är rimfrost eller frosthårda greener på morgonen så håller det i sig hela dagen då solen inte kommer åt tillräckligt under den korta tid den
är uppe och då är det vintergreener som gäller, och får man inte ner greenlagaren bör en varningsklocka ringa. Ser vi att spel förekommer på frusna greener kommer vi att ta in greenflaggorna och inväntar ”stabilare” väder.

Greenerna har vi nu hägnat in för att skidåkarna inte ska spåra över greenerna vid eventuell snö och de övriga avspärrningar ska respekteras då de är till för att skona gräset för onödigt slitage som annars blir på gångstråken vid greenkanten

Då var det dags igen att avsluta säsongen 2016 med att hälsa er

/Ingvar Fjellman

 

16-11-15

Just nu är det vintergreener som gäller och vi har även bilförbud!

 

Baniformation oktober 2016:

Då har vi kommit in i höstmånaden oktober och med den även första nattfrosten. Tänk på att det är förbjudet att beträda sommargreener vid frost och att spel mot vintergreen då gäller.

I övrigt har nu säsongsarbetarna slutat för året och vill här tacka dessa för en bra genomförd säsong. Just nu slår vi högruffen för att glesa ur denna och detta är ett moment som görs varje höst vid denna tid ,bunkersand körs ut för att förbättra dessa och dräneringar ses över .Vi förbereder även installation av bevattningsspridare på spelytan omkring fairwaybunkern hål 11 och påkoppling till huvudstammen görs där efter vi tömt bevattningsanläggningen på vatten vilket görs vecka 43. Vi kommer även senare i år att dressa fairway vilket ger en bättre turfkvalite. Våra teeytor har vertikalskurits,dressats och stödsåtts

Greenerna har sedan en tid preparerats inför vintern med ett program som stärker gräset med lagring av energi. Vi kommer som vanligt att ha öppet sommargreener  så  länge som möjligt , tänk då på att inte gå med bagar och vagnar mellan green och bunker och respektera även de avspärrningsrep som vi sätter upp de är för att skydda gräset för onödigt slitage i vinter  .

 

Baninformation februari 2016

Arbetet efter ledigheterna har startat med att vi gått på olika utbildningar ,Mats går 3 veckorsutbildning på Dingleskolan, Patrik 3 veckors VUB utbildning i golfförbundets regi och jag själv varit i England på mässa och seminarier dessutom träffat mina internationella kontakter. Maskinservicen har vi börjat med, inköpsplanering och leverantörsträffar, sammanställningar av säsongen 2015 mm.

Innan ledigheterna hann vi med att byta bunkersand och förbättrade dräneringen på hål 3,6,9,11,14,15,. Teerenoveringen på hål 12 och 17 är klara och troligtvis spelbara i april.

Under kommande veckor skall vi rensa diken ,gallra lite bland träden ,fortsätta byte av bunkersanden när vädret tillåter , 1:ans greenbunkrar skall designas om och ny sand ,ny stor informationstavla vid starterhuset skall tillverkas och fortsättning av maskinvård .

Just nu ser banan och greenerna bra ut dock blöta efter snö och nu regnen . Sommargreenerna öppnar vi naturligtvis så fort det går bara det blir torrare och stabilare temperaturer. Idag återigen frost och utsikterna säger liknande väder framöver.

Vad gäller inhägnaden/avspärrningar runt vissa greener som är gjorda på hål 5,6,12 är för att inte få slitageskador runt greenområdet under vintern då gräset inte är i tillväxt  . Det har funnits en del personer som inte tyckt detta varit bra och helt på eget initiativ tagit bort dessa vilket är beklagligt. Vi försöker att skapa så bra spelytor som möjligt till er medlemmar så denna acceptans måste ni ha. 

Lite kuriosa om säsongen 2015 , första greenklippningen 26 februari-sista 23 december. 

 

Ingvar Fjellman

 

Baninformation november 2015

Växtligheten är fortfarande igång då vi b la idag klipper fairway , greener ansas/klipps efter behov. Greenerna är nu klara för vintern vad gäller näring så det som återstår är dressning .Dressning kommer även att göras på tee och vissa fairwayytor. Bevattningen tömd , reperation av spridare görs så att de är ok innan våren.  Vi skall påbörja byte av sand i bunkrarna och justera några kanter och i samband med detta kan det bli spel mot vintergreen . Renoveringen av blå tee 12 och röd tee 17 är genomförda och sådden har börjat att etablera sig , nästa tee är röd 7 och den schaktar vi klar i slutet av månaden för sådd i vår. Sly och grenar har röjts , löv blåses och samlas upp

Vidare skall banpersonalen vidareutbilda sig , Mats skall gå  mekanikerkurs , Patrik skall genomföra VUB dvs steg 2 och diverse kortkurser och studiebesök skall genomföras.

Maskinerna skall tvättas och klippaggregat demonteras för att efter julledigheten slipas ,smörjas och repareras.

Personalen går på en välförtjänt semester 7 december-17 januari , säsongsanställda har avslutat sin period och jag vill här framföra ett stort tack för 2015 till ett fantastisk arbete som fört Orust GK ytterligare steg framåt vad gäller kvalitet.

Sommargreener kommer som vanligt att hållas öppet under vintern det är endast frosten som stänger , se bild vad som kan hända om man går på fruset gräs . Vid frost gäller fortfarande att spel på vintergreen gäller om inte detta följs kan sommargreenerna stängas och öppnas igen när vädret är ”stabilare”Om det blir en blöt senhöst och vinter kan hålen mot havet stängas då dessa är mer ”blöta” än de runt klubbhuset.

 

Ingvar Fjellman